Žiadosť o podporu

Akýkoľvek šport robený na vrcholovej úrovni si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Adamove účasti na medzinárodných turnajoch a podujatiach už dávno presahujú reálne možnosti rodičov i blízkej rodiny. Preto sme vďační sponzorom a prispievateľom, ktorí Adama podporujú. Napriek tomu finančné prostriedky nestačia na pokrytie želaného počtu turnajov a ani na kompletný tréningový proces.

Ak máte možnosť podporiť mladého talentovaného hráča, ktorý úspešne reprezentuje Slovensko, prosím kontaktujte nás. Budeme Vám vďační za akúkoľvek finančnú alebo inú hmotnú podporu.

Ako možnú formu odplaty ponúkame reklamnú plochu na oblečení, výstroji a na našej web stránke. Taktiež je možné odplatu riešiť inou formou … benefičné podujatie, účasť na firemných akciách, …

Adama podporujú …

… ďakujeme