SASB logo
  • adresa: SEREĎ, 8. mája 53, 926 01
  • tel.: +421 902 106 640
  • e-mail: sasb zavinac sasb.sk
  • web: http://sasb.sk
  • založenie: 25. 8. 2009
  • IČO: 42161045
  • DIČ: 2023017392
  • č. spisu: VVS/1-900/90-34261
  • č. účtu: 4010731710/7500

V súlade so stanovami Slovenská asociácia speed badmintonu (SASB) združuje v rámci kolektívneho členstva speed badmintonové oddiely a kluby a v rámci individuálneho členstva aktívnych i pasívnych speed badmintonistov, priaznivcov a priateľov tohto športu doma a v zahraničí.

Základnou úlohou SASB je organizovať a koordinovať celú činnosť speed badmintonového hnutia na Slovensku a vytvárať podmienky pre jeho ďalší všestranný rozvoj.

SASB sa podieľa na budovaní organizačnej, ekonomickej, materiálnej a teoretickej základne pre športovú činnosť svojich členov. Organizuje a riadi dlhodobé a krátkodobé súťaže na území SR.

SASB zhromažďuje informácie, ktoré sa týkajú speed badmintonu a trénerskej praxe a sprostredkováva ich členom. Podporuje vzťahy regionálnych a iných zoskupení speed badmintonistov na všetkých úrovniach.

SASB chráni morálne i materiálne záujmy svojich členov, vytvára podmienky, ktoré pomáhajú zvyšovať športovú i trénersko-metodickú úroveň tohto športu na Slovensku a rieši všetky otázky a problémy s tým spojené.

SASB udržuje stály kontakt s oddielmi a členmi na Slovensku a zúčastňuje sa na riešení spoločných problémov. Sleduje a podporuje špičkových a perspektívnych hráčov v jednotlivých kategóriách, vytvára z nich slovenskú reprezentáciu, ktorej zabezpečuje optimálne podmienky pre prípravu a reprezentovanie v rámci svojich možností.

zdroj: http://sasb.sk