Iné športy

Okrem Speed badmintonu sa Adam venuje aj iným športom, v ktorých dosahuje tiež nemalé úspechy. Ako príklad môžeme uviesť 4.miesto na Majstrovstvách Európy 2013 v soft tennise v kategórii mužov.