Ostatné ocenenia

Okrem športových titulov, Adamovi boli udelené aj iné ocenenia za úspešnú reprezentáiu obce, okresu, …
 
  • Pamätný list starostu obce Tovarníky
  • Cena starostu obce Tovarníky
  • Zápis do čestnej knihy mesta Topoľčany
  • Ďakovný list primátora mesta Topoľčany – 3x
  • Pamätný list primátora mesta Topoľčany
  • Nominácia hráča za najúspešnejšieho športovca okresu Topoľčany – 2x
  • Čestné uznanie starostu obce Ludanice
  • Ďakovný list predsedu Miestneho klubu Slovenského orla v Ludaniciach